Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energie v zemích střední Evropy je klíčovým tématem v energetickém sektoru.…